2017 Sohu the National University Campus Belle Competition Top19

Posted by adm_cupi 31/10/2017 0 Comment(s)

2017 Sohu the National University Campus Belle Competition final is coming soon.

 

 

19 National University Campus Belles were selected from over 40000 participants.

 

 

1. Xu Qin

 

2. Gao Qianru

 

3. Yuan Yihan

 

4. Wei XinYu

 

5. Yu XinYan

 

6. Zhang Xinlei

 

7. Pang Can

 

8. Tang Yishuo

 

9. Liu Jiayu

 

10. Bai Tianqi

 

11. He Siying

 

12. Li Yueyang

 

13. Xu Ziyan

 

14. Zheng Liqi

 

15. Liu Yuxuan

 

16. Wang Yiyi

 

17. Zhang Yueying

 

18. Zhang Yifan

 

19. Song Meijie

 

Which Belle are you going to support?

 

Comment(s)